REKLAMAA1 SanGiovanni 01.10.2022 - 31.12.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ9 września 2020, 15:53 komentarzy 55
  Widok na przyszły węzeł Ursynów Wschód. To tędy kierowcy będą wjeżdżać na Ursynów od wschodu

  Widok na przyszły węzeł Ursynów Wschód. To tędy kierowcy będą wjeżdżać na Ursynów od wschodu (YT/tescik testowski)

  - Nie planowaliśmy, ani nie zamierzamy poprowadzić ruchu tranzytowego ulicami miejskimi przez Ursynów - tak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad "dementuje" nasze informacje, że do czasu zakończenia budowy tunelu auta jadące trasą ekspresową będą kierowane na objazd lokalnymi ulicami. Drogowcy mówią jednak o zakazie ruchu tylko dla ciężarówek powyżej 16 ton, czym potwierdzają swój plan zalania Ursynowa autami z trasy S2, bo zakaz ten obowiązuje już dzisiaj. Burmistrz ostro komentuje oświadczenie drogowców.

  - GDDKiA nie planowała ani nie zamierza poprowadzić ruchu tranzytowego ulicami miejskimi przez Ursynów do czasu zakończenia realizacji S2 na odcinku od węzła Przyczółkowa do węzła Puławska. W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami o planowanej organizacji ruchu w związku z finalizowaniem budowy drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy, stanowczo je dementujemy - tak brzmi stanowisko generalnej dyrekcji wobec planów, które opisaliśmy w poniedziałek na Haloursynow.pl.

  Przypomnijmy, Astaldi, czyli wykonawca odcinka A Południowej Obwodnicy Warszawy, złożyło w stołecznym ratuszu projekty stałej organizacji ruchu, które polegały na poprowadzeniu lokalnymi ulicami Ursynowa ruchu z otwieranych do końca roku dwóch odcinków POW - wawerskiego i tego z mostem na Wiśle oraz węzłem Przyczółkowa.

  Informację potwierdził nam dyrektor operacyjny Astaldi Marcin Żabka (jego wypowiedź przytaczamy w artykule o planach GDDKiA) oraz rzeczniczka prasowa Urzędu m.st. Warszawy Karolina Gałecka.

  - Firma Astaldi złożyła schemat połączenia węzła Ursynów Zachód – Ursynów Wschód po śladzie wariantu objazdu tunelu ciągami ulic Ghandi – Rosoła z prośbą o opinię. 25 sierpnia do urzędu miasta wpłynęło pismo w sprawie tego odcinka. Dotyczyło ono koncepcji czasowej organizacji ruchu w celu zapewnienia przejezdności pomiędzy węzłami Ursynów Wschód i Ursynów Zachód. Zawarta też została informacja o zakładanej dacie (31.12.2020 r.) przejezdności pomiędzy tymi węzłami poprzez układ dróg miejskich – po tzw. objeździe awaryjnym tunelu ulicami Gandhi i Rosoła - poinformowała nas Gałecka.

  GDDKiA zaprzecza i… potwierdza

  Dziś GDDKiA wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że:

  Twierdzenia pojawiające się w przestrzeni publicznej, w tym wypowiedzi przedstawicieli władz Dzielnicy Ursynów, mówiące o puszczeniu ruchu tranzytowego na teren Ursynowa, wprowadzają opinię publiczną w błąd. Wywołują jedynie niepotrzebne obawy u mieszkańców Ursynowa i Wilanowa.

  Przyznaje jednak, że w celu dokończenia robót na węźle Puławska niezbędne będzie uruchomienie węzła Ursynów Zachód (skrzyżowanie Płaskowickiej z Gandhi) oraz węzła Ursynów Wschód, nieopodal skrzyżowania Rosoła z Płaskowickiej. Czyli de facto wpuszczenie ruchu na lokalne drogi Ursynowa.

  Słowem kluczowym w "dementi" GDDKiA jest słowo "tranzyt". Drogowcy rozumieją go tylko jako ruch ciężarówek pow. 16 ton. Dlatego uznali, że nie można mówić o puszczeniu tranzytu przez Ursynów, o czym informował burmistrz Robert Kempa.

  - Dla obszaru przylegającego do S2 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Puławska dalej obowiązywał będzie wdrożony zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. Taka sama sytuacja będzie na węźle Ursynów Wschód, gdzie w ramach czasowej organizacji ruchu związanej z brakiem przejezdności tunelu planowany jest zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych po terenie m.st. Warszawy, o czym świadczą m.in. procedowane w Urzędzie Miasta projekty - pisze GDDKiA.

  Tyle że GDDKiA zupełnie pomija ruch aut poniżej 16 ton, w tym aut osobowych. A z dokumentów, które trafiły do urzędu stołecznego wprost wynika, że przejezdność odcinka między węzłami POW na Ursynowie będzie zapewniona do końca roku "w zakresie lokalnego układu ulic".

  GDDKiA poinformowała, że kierowcy aut powyżej 16 ton będą informowani o zamknięciu tunelu na tyle wcześnie, że będą mogli zmienić trasę przejazdu i uniknąć przejazdu ulicami miejskimi. 

  - Takie rozwiązanie wpłynie na wyeliminowanie utrudnień na terenie m.st. Warszawy w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w tunelu - stwierdzili drogowcy.

  Burmistrz "masakruje" oświadczenie GDDKiA

  Burmistrz Ursynowa, który przeczytał to stanowisko, mówi nam, że nie może nadziwić się ilości niedopowiedzeń w nich zawartych.

  - Po pierwsze - mówi - to tłumaczenia "małego Kazia". Mówią o zakazie ruchu aut powyżej 16 ton, ale łaski nie robią. Ten zakaz obowiązuje już teraz. Zresztą ciekawe, jak zamierzają to wyegzekwować? Co zrobi ciężarówka, która jedzie od wschodu, od strony Wilanowa? Co ten kierowca zrobi? Nie zjedzie w ul. Rosoła i Gandhi? Przeskoczy nad Ursynowem? - pyta Robert Kempa.

  Po drugie, burmistrz prostuje słowa GDDKiA, że nie planowała ona tranzytu przez Ursynów. - W spotkaniu w urzędzie miasta w ubiegłym tygodniu uczestniczyło trzech przedstawicieli GDDKiA. Jak rozumiem, "przechodzili obok z tragarzami", jak w "Misiu" u Barei? - kpi burmistrz.

  I kwituje, komentując tytuł oświadczenia wydanego przez generalną dyrekcję "Liczą się tylko rzetelne informacje! Nie planowaliśmy i nie chcemy poprowadzić tranzytu przez Ursynów".

  - W pełni się zgadzam! Oczekuję tylko rzetelnych informacji ze strony instytucji publicznych - mówi w rozmowie z Haloursynow.pl.

  W środę po południu rzeczniczka miasta przesłała naszej redakcji obiecane stanowisko w sprawie planów puszczenia ruchu przez Ursynów do czas zakończenia budowy tunelu.

  - Stanowisko jest jednoznaczne: trasa projektowo procedowana zawsze była dla potrzeb objazdu zamkniętego awaryjnie tunelu POW i w opinii Biura Polityki Mobilności i Transportu nie może być wykorzystywana do prowadzenia ruchu tranzytowego. Przekładałoby się to na ogromne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zablokowanie ruchu lokalnego w dzielnicy Ursynów. Brak jest na to zgody - napisała Karolina Gałecka.

  Poniżej publikujemy w całości oświadczenie GDDKiA:

  Liczą się tylko rzetelne informacje! Nie planowaliśmy i nie chcemy poprowadzić tranzytu przez Ursynów

  09-09-2020

  GDDKiA nie planowała ani nie zamierza poprowadzić ruchu tranzytowego ulicami miejskimi przez Ursynów do czasu zakończenia realizacji S2 na odcinku od węzła Przyczółkowa do węzła Puławska. W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami o planowanej organizacji ruchu w związku z finalizowaniem budowy drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy, stanowczo je dementujemy.

  Terminy realizacji inwestycji

  Zakończenie budowy drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinkach C i B, przebiegających przez teren Wawra i Wilanowa, oraz ursynowskiego odcinka A (bez tunelu) nastąpi do końca 2020 roku. Planowany termin oddania do użytku tunelu przewidziany jest w II kwartale 2021 roku. Pisaliśmy o tym szerzej w komunikacie z 21 sierpnia br. https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38864/W-tym-roku-polaczymy-wezel-Lubelska-z-Wilanowem

  Nowe terminy zakończenia budów związane są z uznaniem przez inwestora (GDDKiA) części zasadnych roszczeń złożonych przez wykonawców poszczególnych odcinków S2 -  https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37501/Poludniowa-Obwodnica-Warszawy-opoznienie-czy-zasadne-wydluzenie-czasu-na-ukonczenie-Wyjasniamy.

  Poprawa warunków komunikacji

  Realizowany obecnie razem z węzłem Lubelska ponad 20-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej, po oddaniu do ruchu, niewątpliwie korzystnie wpłynie na odciążenie miejskiego układu drogowego w Warszawie. Tak jak wielokrotnie informowaliśmy oraz zgodnie z podanymi powyżej terminami w pierwszej kolejności planujemy oddać do ruchu przeprawę mostową wraz z węzłami Przyczółkowa i Wał Miedzeszyński. Następnie do tego układu drogowego podłączyć zamierzamy odcinek do węzła Lubelska wraz z elementami tego węzła. W ten sposób podróżni zyskają nową alternatywę dla dojazdu do Warszawy od wschodu. Będą mogli tak jak dziś dojeżdżać DK2 i ul. Trakt Brzeski do Trasy Siekierkowskiej, bądź skorzystać z nowego odcinka drogi ekspresowej S2 i w zależności od celu podróży zjechać na węźle Patriotów, węźle Wał Miedzeszyński lub węźle Przyczółkowa.

  Tranzyt z zakazem

  Zgodnie z procedowanymi w Biurze Polityki Mobilność i Transportu Urzędu m.st. Warszawy projektami stałej organizacji ruchu dla drogi ekspresowej S2 POW przewidziano zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych powyżej 16t (poza drogą ekspresową).

  W celu dokończenia robót na węźle Puławska niezbędne będzie uruchomienie węzła Ursynów Zachód. Dla obszaru przylegającego do S2 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Puławska dalej obowiązywał będzie wdrożony zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t.

  Taka sama sytuacja będzie na węźle Ursynów Wschód, gdzie w ramach czasowej organizacji ruchu związanej z brakiem przejezdności tunelu planowany jest zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych po terenie m.st. Warszawy, o czym świadczą m.in. procedowane w Urzędzie Miasta projekty.

  Nieprawdziwe informacje wprowadzają w błąd

  Twierdzenia pojawiające się w przestrzeni publicznej, w tym wypowiedzi przedstawicieli władz Dzielnicy Ursynów, mówiące o puszczeniu ruchu tranzytowego na teren Ursynowa, wprowadzają opinię publiczną w błąd. Wywołują jedynie niepotrzebne obawy u mieszkańców Ursynowa i Wilanowa.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że nigdy nie planowała poprowadzenia ruchu tranzytowego przez Ursynów. Proponowany objazd na terenie m.st. Warszawy jest przewidywany tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii w tunelu (skutkującej jego zamknięciem), tak aby ruch odbywał się w sposób uporządkowany i umożliwiał jedynie ewakuację pojazdów znajdujących się bezpośrednio przed i w tunelu w momencie wystąpienia zdarzenia.

  Dbamy o bezpieczeństwo

  W ramach inwestycji wyznaczona została trasa po sieci dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA, której zadaniem będzie prowadzenie ruchu tranzytowego w sytuacji zamknięcia tunelu. Korzystać z niej będą pojazdy jadące w kierunku tunelu. Kierowcy będą informowani o zamknięciu tunelu na tyle wcześnie, że będą mogli zmienić trasę przejazdu i uniknąć przejazdu ulicami miejskimi.. Takie rozwiązanie wpłynie na wyeliminowanie utrudnień na terenie m.st. Warszawy w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w tunelu.

  W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w ramach inwestycji powstaje również Centrum Zarządzania Tunelem i Centrum Zarządzania Ruchem. Jednocześnie przypominamy, że już w 2013 r. prowadzone były uzgodnienia związane z organizacją ruchu dla tej inwestycji. Kontynuacja tych uzgodnień odbywała się również na etapie tworzenia dokumentacji projektowej, a obecnie jest finalizowana.

  Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Warszawy

  W tym miejscu chcemy przypomnieć, że zarówno na etapie przetargu jak i samej realizacji, otrzymywaliśmy wnioski i postulaty dotyczące wcześniejszego uruchomienia węzłów drogowych na terenie Ursynowa, jeszcze przed oddaniem tunelu do użytkowania. Wnioski te argumentowano chęcią poprawy komunikacji mieszkańców między dzielnicami Warszawy.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 147

  • 24
   BARDZO PRZYDATNY
  • 9
   ZASKOCZONY
  • 8
   PRZYDATNY
  • 11
   OBOJĘTNY
  • 15
   NIEPRZYDATNY
  • 48
   WKURZONY
  • 32
   BRAK SŁÓW

  55Komentarze

  dodaj komentarz

  Multiplatforma internetowa HALOURSYNOW.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane (regulamin).
  Uwaga! Komentarze ukazują się dopiero po moderacji przez redakcję.

  Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~Kamilu 55 ponad rok temuocena: 60% 

   Burmistrz ma rację tylko co z tego jak GDDKIA zrobi jak będzie chciała i jeszcze będą mówili że to sukces. Lekcje propagandy brali chyba u samego Jacka Kurskiego

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 3 2 wpisy tej osoby
  • ~Ja jaja 54 ponad rok temuocena: 86% 

   zablokujemy ulice zjazdowe! I cała trasa w korkach. niech próbują. A będzie kara dla Astaldi? Nie, bo urzędnik by nie zarorbił...

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 19 3 wpisy tej osoby
  • ~yebiewdenko 53 ponad rok temuocena: 12% 

   internet sobie zablokuj lepiej i nie wypisuj głupot, chyba że chcesz uprzykrzyć milionom kierowców życie. Nie jesteś pepkiem swiata żeby najważniejszy europejski trakt zachod - wschod zblokowac.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 3 23 wpisy tej osoby
  • ~komentatorka 52 ponad rok temuocena: 64% 

   STOP budowie autostrady przez Ursynów!!!

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 27 15 wpisy tej osoby
  • ~komentator 51 ponad rok temuocena: 20% 

   STOP wypisywaniu durnot niedouczonej gawiedzi

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 5 20 wpisy tej osoby
  • ~Szybcior 50 ponad rok temuocena: 43% 

   150 tys. samochodów na tranzycie?! To chyba przez cały tydzień. Tym jednym pasem zjazdowym do skrzyżowania Płaskowickiej z Gandhi to może przejedzie 900 samochodów na godzinę, przy sprzyjających warunkach. W dużym natężeniu ruchu, przy światłach i ruchu od Puławskiej to będzie dużo, dużo mniej. Te światła beda "trzymać" ruch i ograniczać liczbę samochodów wjeżdżajacych na Ursynów. Od wschodniej strony podobnie. Sama ulica Płaskowickiej tez ma swoje ograniczenia. Nie da się aby przez Ursynów przejechało dodatkowe 150tys samochodów w tranzycie. Zgadzam się, że bedą, ale nie w takiej ilości. Popatrzcie sobie na obecne obciążenia ulic. A jak ktoś bardzo musi to niech sobie przez godzinę ręcznie policzy samochody na jakiejś ruchliwej ulicy, chociaż jeden pas i później pomnoży. Nawet jak bedą korki to tylko przez kilka dni, potem kierowcy beda omijać Ursynow, nikt nie lubi stać w korkach, nie tylko mieszkańscy Ursynowa. Po otwarciu Korbońskiego miały być rozjechane Kabaty, i są rozjechane?

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 9 12 wpisy tej osoby
  • ~konstytucja 49 ponad rok temuocena: 100% 

   Fakt. Większość jedzie przez Orszady.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 2 0 wpisy tej osoby
  • ~Rumburak 48 ponad rok temuocena: 100% 

   Widać, że nie jeździsz do pracy na 8 rano z Kabat. Czas przejazdu przez Ursynów wydłużył się cztero-, pięciokrotnie!

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 2 0 wpisy tej osoby
  • Jaro 47 ponad rok temuocena: 32% 

   Coś nam umyka. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Burmistrz bije polityczną piankę (bo to nawet nie piana), bo musi. Partyjny obowiązek. Najważniejsza jest w tym wszystkim informacja, że nie będzie ruchu ciężarówek (pow. 16T). Jeszcze niedawno nie było to pewne. Natomiast ruch samochodów osobowych i dostawczaków i tak będzie. A niby jak jest teraz? Kto zakaże zjechać z S2 na Puławską i dalej śmignąć Ursynowem mniej więcej wzdłuż tunelu, np. do Rosoła, potem Korbońskiego i Przyczółkową wrócić do ekspresówki? No nikt. Żadnej magicznej zgody kogokolwiek tu nie trzeba. Otwarcie węzłów U. Wschód i Zachód może natomiast ułatwić dotarcie do "bram" Ursynowa, w związku z czym i zachęcić do przejazdu lokalnymi ulicami Dzielnicy, zamiast np. Doliną i Puławską. Alternatywą mogłoby być jedynie nie otwieranie w ogóle ruchu na gotowych odcinkach POW. Ale to od samego Węzła Lubelska, bo tak samo pokrzywdzeni mogliby się poczuć np. mieszkańcy Wawra...

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 8 17 wpisy tej osoby
  • ~antyJaro 46 ponad rok temuocena: 84% 

   Ty celowo manipulujesz? Nikt nie zabroni zjazdu, oczywiście! Ale tu chodzi o to, że 150 tys. pojazdów zamiast wjechać w tunel pojedzie pod oknami. Nie zauważasz smogu, hałasu, korków? Bo ci tak wygodnie politycznie?

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 21 4 wpisy tej osoby
  • Jaro 45 ponad rok temuocena: 25% 

   A Ty celowo nie rozumiesz tego, co napisałem, czy Ci tak wygodnie politycznie? Gdzie w moim komentarzu widzisz akceptację dla ruchu 150 tys. pojazdów? Lepiej napisz, co proponujesz w tej sytuacji.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 5 15 wpisy tej osoby
  • ~baba2 44 ponad rok temuocena: 64% 

   Dzisiaj jadą, też TIR-y, Puławską i Dolinką. Część skraca przez Ursynów.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 7 4 wpisy tej osoby
  • ~antyJaro 43 ponad rok temuocena: 48% 

   Skoro tunel ma zostać otwarty za "pare miesięcy" - tak twierdzi GDDKiA, to czekajmy na tunel. I będzie git.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 10 11 wpisy tej osoby
  • ~nick_znik 42 ponad rok temuocena: 80% 

   Chodzi o otwarcie zjazdów z S2 wsch i zach. jeśli otworzysz np. zachód, to ruch pójdzie w Gandhi. zważywszy, ze czasy czekania na światłach są długie.. to będzie stały korek o każdej porze dnia na całej długości Gandhi. Dodaj do tego brak umiejętności jazdy po rondach (jedna z kilku cech narodowych) i tam gdzie nie ma świateł (np. na rondzie przy szpitalu pd.) będzie ono non stop zablokowane - jak na skrzyżowaniu Płaskowickiej i Roentgena. A wystarczy nie otworzyć zjazdu i ruch będzie odbywał się jak dzisiaj w Puławską (i analogicznie po wsch stronie w Przyczółkową).

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 8 2 wpisy tej osoby
  • Jaro 41 ponad rok temuocena: 11% 

   Świetnie, zbliżamy się do sedna. Czyli w zasadzie to nie chcielibyśmy, żeby otwierać węzły U. Wschód i Zachód. To jest jakiś konkretny postulat. To ważne, by ustalić, czego chcemy. Żeby zdawać sobie sprawę również z konsekwencji. Czyli być odpowiedzialnymi. Ja też nie jestem za dorzuceniem samochodów na naszych ulicach. Tu zgoda. Trzeba tylko pamiętać, że nie otwieranie węzłów działa wobec wszystkich. Żeby potem nie psioczeć na gdakę, że nie daje mieszkańcom Ursynowa wygodnie wjechać gotowym węzłem z S2 na dzielnicę.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 1 8 wpisy tej osoby
  • ~raf 40 ponad rok temuocena: 23% 

   Jako słoik mieszkający na Ursynowie czekam z utęsknieniem na otwarcie mostu i na cywilizowany zjazd z autostrady na Ursynów. Jeżeli nie będzie ciężarówek, to nie będzie tak źle.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 7 23 wpisy tej osoby
  • ~antyJaro 39 ponad rok temuocena: 76% 

   Bo akurat kierowca ciezarowki zorientuje sie, że nie moze gdzieś wjechać... Zobacz co sie dzieje na S8. Ciągle wjezdzają na zakazach, policja ma to w du...

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 16 5 wpisy tej osoby
  • ~Boom 38 ponad rok temuocena: 36% 

   Każdy na to czeka. Ale nawet teraz w późnych godzinach wieczornych ul. Płaskowickiej się korkuje. Czy cały odcinek Płaskowickiej będzie dwujezdniowy dwupasmowy? Bo jak na razie to w okolicy Braci Wagów jest wąskie gardło.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 8 14 wpisy tej osoby
  • Cytad 37 ponad rok temuocena: 71% 

   Jeśli dobrze rozumiem stanowisko miasta podane przez rzeczniczkę, to jest ono takie samo jak stanowisko GDDKiA: nie ma zgody na tranzyt. Trzeba od nich jednoznacznie wyciągnąć brak zgody na puszczenie jakiegokolwiek ruchu po śladzie tunelu - niech z otwarciem gotowych odcinków czekają aż będzie gotowa całość trasy.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 10 4 wpisy tej osoby
  • ~Ja 36 ponad rok temuocena: 24% 

   A teraz którędy jeżdżą? Przez inne części miasta... Przecież nagle nie przybędzie samochodów. Bicie piany i tyle.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 4 13 wpisy tej osoby
  • ~italiano 35 ponad rok temuocena: 76% 

   Jeżdżą omijając Warszawę

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 13 4 wpisy tej osoby
  • ~Mariano 34 ponad rok temuocena: 33% 

   Pulawska i dolina sluzewiecka faktycznie omija Warszawe

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 1 2 wpisy tej osoby
  • ~Szybcior 33 ponad rok temuocena: 27% 

   A ja się cieszę, wreszcie będę mógł zjechać z obwodnicy bezpośrednio na Płaskowockiej. 8 lat na to czekałem. Do tego na wschód tez pojadę szybko, hurra. Mieszkam na Ursynowie więc i tak nie będę korzystał z tunelu. Dla mnie budowa się już kończy:) Korki?! Przecież są od lat, teraz w relacjach północ-południe, a będą w relacjach wschód-zachód, co mi/Wam za różnica? Też się cieszcie, jak ja, będzie tylko lepiej. Zamiast martwić się o tranzyt skupcie się na zrobieniu parku nad tunelem. To jak on ma się w ogóle nazywać?

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 7 19 wpisy tej osoby
  • ~Z Kabat 32 ponad rok temuocena: 33% 

   Jak to "jak"? "Park linearny nad tunelem POW". Pop prostu.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 3 6 wpisy tej osoby
  • ~antyJaro 31 ponad rok temuocena: 56% 

   I tak mógłbyś zjechac i tak. Bo to jest przewidziane. Ale chodzi przeciez o 150 tys. samochodów, które zjadą razem z Tobą, a miało ich tu nie być!

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 9 7 wpisy tej osoby
  • ~ola29 30 ponad rok temuocena: 89% 

   Gdy będzie już tunel, to w przypadku zamknięcia tego tunelu (np. wypadki) cały tranzyt i tak pojedzie zastępczo ulicami Ursynowa. Fajnie będzie tu mieszkać, korki zapewnione i smrodzik.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 25 3 wpisy tej osoby
  • ~Gorol 29 ponad rok temuocena: 55% 

   A to dlatego tam macie najtańsze familoki. W takim urbanizacyjnym hasioku nikt nie chce żyć. Dupnie macie Heeej

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 16 13 wpisy tej osoby
  • ~Warszawa 28 ponad rok temuocena: 47% 

   Ojej ale w czym problem- przecież SUV em do przedszkola jeździ się równie dobrze i w innym celu po Ursynowie- a że ktoś przejazdem? No coz a mało tu przyjezdnych?

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 14 16 wpisy tej osoby
  • ~Gubernator ursynowski 27 ponad rok temuocena: 52% 

   My o zupie ten o dupie... W domu wszyscy zdrowi tak w ogóle?

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 11 10 wpisy tej osoby
  • ~ha ha 26 ponad rok temuocena: 100% 

   naczelny wróżbita kraju Jackowski na listopad przewiduje wojnę , więc już nie zdążą otworzyć trasy

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 7 0 wpisy tej osoby
  • ~Gubernator ursynowski 25 ponad rok temuocena: 100% 

   To prawda. Lepiej niehc już rzucają łopaty i jada do domu nie wiem czemu jeszcze tego nie zrobili, po co marnować pieniądze podatników.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 9 0 wpisy tej osoby
  • ~Wiewiewie 24 ponad rok temuocena: 95% 

   To zagryweczka GDDKIA , która ma sprawić ze minister Adamczyk zachowa stołek. Przecież wkrótce rekonstrukcja! Więc chłop musie pochwalić „sukcesem”. Nieważne ze kosztem mieszkańców.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 18 1 wpisy tej osoby
  • ~Zaciekawiony 23 ponad rok temuocena: 100% 

   Czemu ograniczenie do 16T a nie do 3,5T ?

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 17 0 wpisy tej osoby
  • ~kabatyn 22 ponad rok temuocena: 100% 

   Zaopatrzenie...

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 3 0 wpisy tej osoby
  • ~Unicorn 21 ponad rok temuocena: 92% 

   Obawiam się że nie pozostanie nam nic innego jak protesty i blokowanie ruchu.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 23 2 wpisy tej osoby
  • ~Klapsa 20 ponad rok temuocena: 59% 

   No i pamiętać o decyzji miasta przy kolejnych wyborach.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 16 11 wpisy tej osoby
  • ~Boom 19 ponad rok temuocena: 45% 

   Klapsa, niby o jakiej decyzji miasta? To wina pisowskiej gddkia. Tyle czasu babrać się z taką budową to śmiech na cały świat. Nic dziwnego, że Azja odjeżdża skoro budowa prostego tunelu tyle trwa. Ja dobrze pamiętam, że na budowie przez długi czas niewiele się działo z winy wykonawcy. Stanowcza reakcja nadzoru powinna nastąpić o wiele wcześniej, a nie słuchać bajek o procentach zaawansowania gdy ciągle straszyły dziury w ziemi.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 10 12 wpisy tej osoby
  • ~Balbina 18 ponad rok temuocena: 32% 

   na Karczunkowskiej przy PKP Jeziorki nie działają windy

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 8 17 wpisy tej osoby
  • ~Seniorka66 17 ponad rok temuocena: 74% 

   Balbina - rozumiem, że zgłosiłaś to gdzie trzeba, np. na telefon interwencyjny, tak? Bo wiesz - komentarz na portalu to dobry pomysł ale nie jest to zgłoszenie, które w magiczny sposób te windy naprawi

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 17 6 wpisy tej osoby
  • ~Mietek 16 ponad rok temuocena: 50% 

   Zgłoś administracji osiedla

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 5 5 wpisy tej osoby
  • ~kazimierz pulaski 15 ponad rok temuocena: 6% 

   moim zdaniem już dawno powinni otworzyć ruch od puławskiej do wału miedzyszynskiego oczywiście z zakazem dla poj o masie powyżej 16t. Opóźnienie na tunelu jest i każdy to widzi. Cała trasa miała być oddana bodajże w tym roku a najdłużej pieprzą się właśnie z tunelem. Aha a jak sie mieszkańcom nie podoba puszczanie ruchu ulicami dzielnicy to proszę bardzo niech każden jeden mądry zakasa rękawy i pomoże przy budowie tunelu. Wtedy szybciej ruch pójdzie docelowym przebiegiem i każdy będzie zadowolony. Najlepiej siedzieć i stękać że ojoj ruch z S8 i S2 wejdzie im na ulice...

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 3 47 wpisy tej osoby
  • ~LOL 14 ponad rok temuocena: 88% 

   nie no, najlepiej to przygłupiaste i anonimowe 'komentarze' pisać

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 14 2 wpisy tej osoby
  • ~Warszawiak ( bardzo już stary ) 13 ponad rok temuocena: 50% 

   Kaziu , powiem ci tak , zrobisz karierę w polityce . PISz tak dalej .

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 6 6 wpisy tej osoby
  • ~alisterkabat 12 ponad rok temuocena: 91% 

   To jest okazja nie tylko dla władz miasta, ale i dla naszego burmistrza, żeby pokazać, czy bardziej dbają o 150 000 warszawiaków - mieszkańców Ursynowa, czy o "drożność" dla tranzytowców.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 39 4 wpisy tej osoby
  • ~MrFrosty 11 ponad rok temuocena: 20% 

   a co mogą zrobić?

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 4 16 wpisy tej osoby
  • ~Szofer 10 ponad rok temuocena: 16% 

   Przesadzasz. Puszczenie ruchu dwiema ulicami uprzykrzy życie może 1/4 mieszkańcom dzielnicy... Brak trasy tranzytowej z zachodu na wschód utrudnia życie 50.000 kierowcom dziennie

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 3 16 wpisy tej osoby
  • ~antyJaro 9 ponad rok temuocena: 13% 

   Kolejna chorobliwa sym,etrystka. Dziwnym trafem nie masz zadnych żadań wobec GDDKiA. Bo lewacka dupka się trzesie ze strachu przez naziolkami???

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 1 7 wpisy tej osoby
  • ~ jako 8 ponad rok temuocena: 58% 

   no tak, gdyby dres z Opola rządził miastem rur by nie rozsadziło. Sensownie myślisz Legionisto, bardzo sensownie, jak wszyscy twoi kumple. Nie poszedłbyś szczuć do siebie?

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 34 25 wpisy tej osoby
  • ~ jako 7 ponad rok temuocena: 28% 

   sorry - to miała być odpowiedź do postu poniżej, nie chciałem zaśmiecać :-(

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 5 13 wpisy tej osoby
  • ~pozdroDLAkumatych 6 ponad rok temuocena: 46% 

   Szambelan tak właśnie obietnicy dotrzymał. Robił co mógł dla radzinnego Ursynowa i kochanych sąsiadów. Na pocieszenie parada klaunów za 300 000. Elo.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 46 55 wpisy tej osoby
  • ~ jako 5 ponad rok temuocena: 57% 

   nie śmierdzą ci ruble, które bierzesz?

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 47 36 wpisy tej osoby
  • ~Legionista 4 ponad rok temuocena: 47% 

   Rafałek tak dba o Warszawę, że nic mu się nie udaje, poza paletami na Bankowym, lgbt rtv agd, kozy na wyspie, klauni, jakieś inne pierdoły, pijani kierowcy w mza, no i 2x wylew ścieków do Wisły.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 44 50 wpisy tej osoby
  • ~Warszawa 3 ponad rok temuocena: 35% 

   Jak kaczorek dbał to torby śmieci walały się po całej Warszawie i były syfiaste Ikarusy- przyjezdny może o tym nie wiedzieć

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 7 13 wpisy tej osoby
  • ~Legionista 2 ponad rok temuocena: 62% 

   Do Warszawa: Zapomniałem dodać że aktualnie problem ze śmieciami jest jak w Neapolu. Jeden wielki syf! Narzekałem na HGW, ale rządy Rafała to jakaś prowokacja

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 16 10 wpisy tej osoby
  Artykuł załadowany: 0.4147 sekundy
  REKLAMAA2 DaGrasso 26.08.2022 - 25.11.2022