REKLAMAA1 AUCHAN 01.01.2021 - 30.06.2021
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ9 września 2020, 15:53 komentarzy 55
  Widok na przyszły węzeł Ursynów Wschód. To tędy kierowcy będą wjeżdżać na Ursynów od wschodu

  Widok na przyszły węzeł Ursynów Wschód. To tędy kierowcy będą wjeżdżać na Ursynów od wschodu (YT/tescik testowski)

  - Nie planowaliśmy, ani nie zamierzamy poprowadzić ruchu tranzytowego ulicami miejskimi przez Ursynów - tak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad "dementuje" nasze informacje, że do czasu zakończenia budowy tunelu auta jadące trasą ekspresową będą kierowane na objazd lokalnymi ulicami. Drogowcy mówią jednak o zakazie ruchu tylko dla ciężarówek powyżej 16 ton, czym potwierdzają swój plan zalania Ursynowa autami z trasy S2, bo zakaz ten obowiązuje już dzisiaj. Burmistrz ostro komentuje oświadczenie drogowców.

  - GDDKiA nie planowała ani nie zamierza poprowadzić ruchu tranzytowego ulicami miejskimi przez Ursynów do czasu zakończenia realizacji S2 na odcinku od węzła Przyczółkowa do węzła Puławska. W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami o planowanej organizacji ruchu w związku z finalizowaniem budowy drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy, stanowczo je dementujemy - tak brzmi stanowisko generalnej dyrekcji wobec planów, które opisaliśmy w poniedziałek na Haloursynow.pl.

  Przypomnijmy, Astaldi, czyli wykonawca odcinka A Południowej Obwodnicy Warszawy, złożyło w stołecznym ratuszu projekty stałej organizacji ruchu, które polegały na poprowadzeniu lokalnymi ulicami Ursynowa ruchu z otwieranych do końca roku dwóch odcinków POW - wawerskiego i tego z mostem na Wiśle oraz węzłem Przyczółkowa.

  Informację potwierdził nam dyrektor operacyjny Astaldi Marcin Żabka (jego wypowiedź przytaczamy w artykule o planach GDDKiA) oraz rzeczniczka prasowa Urzędu m.st. Warszawy Karolina Gałecka.

  - Firma Astaldi złożyła schemat połączenia węzła Ursynów Zachód – Ursynów Wschód po śladzie wariantu objazdu tunelu ciągami ulic Ghandi – Rosoła z prośbą o opinię. 25 sierpnia do urzędu miasta wpłynęło pismo w sprawie tego odcinka. Dotyczyło ono koncepcji czasowej organizacji ruchu w celu zapewnienia przejezdności pomiędzy węzłami Ursynów Wschód i Ursynów Zachód. Zawarta też została informacja o zakładanej dacie (31.12.2020 r.) przejezdności pomiędzy tymi węzłami poprzez układ dróg miejskich – po tzw. objeździe awaryjnym tunelu ulicami Gandhi i Rosoła - poinformowała nas Gałecka.

  GDDKiA zaprzecza i… potwierdza

  Dziś GDDKiA wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że:

  Twierdzenia pojawiające się w przestrzeni publicznej, w tym wypowiedzi przedstawicieli władz Dzielnicy Ursynów, mówiące o puszczeniu ruchu tranzytowego na teren Ursynowa, wprowadzają opinię publiczną w błąd. Wywołują jedynie niepotrzebne obawy u mieszkańców Ursynowa i Wilanowa.

  Przyznaje jednak, że w celu dokończenia robót na węźle Puławska niezbędne będzie uruchomienie węzła Ursynów Zachód (skrzyżowanie Płaskowickiej z Gandhi) oraz węzła Ursynów Wschód, nieopodal skrzyżowania Rosoła z Płaskowickiej. Czyli de facto wpuszczenie ruchu na lokalne drogi Ursynowa.

  Słowem kluczowym w "dementi" GDDKiA jest słowo "tranzyt". Drogowcy rozumieją go tylko jako ruch ciężarówek pow. 16 ton. Dlatego uznali, że nie można mówić o puszczeniu tranzytu przez Ursynów, o czym informował burmistrz Robert Kempa.

  - Dla obszaru przylegającego do S2 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Puławska dalej obowiązywał będzie wdrożony zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. Taka sama sytuacja będzie na węźle Ursynów Wschód, gdzie w ramach czasowej organizacji ruchu związanej z brakiem przejezdności tunelu planowany jest zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych po terenie m.st. Warszawy, o czym świadczą m.in. procedowane w Urzędzie Miasta projekty - pisze GDDKiA.

  Tyle że GDDKiA zupełnie pomija ruch aut poniżej 16 ton, w tym aut osobowych. A z dokumentów, które trafiły do urzędu stołecznego wprost wynika, że przejezdność odcinka między węzłami POW na Ursynowie będzie zapewniona do końca roku "w zakresie lokalnego układu ulic".

  GDDKiA poinformowała, że kierowcy aut powyżej 16 ton będą informowani o zamknięciu tunelu na tyle wcześnie, że będą mogli zmienić trasę przejazdu i uniknąć przejazdu ulicami miejskimi. 

  - Takie rozwiązanie wpłynie na wyeliminowanie utrudnień na terenie m.st. Warszawy w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w tunelu - stwierdzili drogowcy.

  Burmistrz "masakruje" oświadczenie GDDKiA

  Burmistrz Ursynowa, który przeczytał to stanowisko, mówi nam, że nie może nadziwić się ilości niedopowiedzeń w nich zawartych.

  - Po pierwsze - mówi - to tłumaczenia "małego Kazia". Mówią o zakazie ruchu aut powyżej 16 ton, ale łaski nie robią. Ten zakaz obowiązuje już teraz. Zresztą ciekawe, jak zamierzają to wyegzekwować? Co zrobi ciężarówka, która jedzie od wschodu, od strony Wilanowa? Co ten kierowca zrobi? Nie zjedzie w ul. Rosoła i Gandhi? Przeskoczy nad Ursynowem? - pyta Robert Kempa.

  Po drugie, burmistrz prostuje słowa GDDKiA, że nie planowała ona tranzytu przez Ursynów. - W spotkaniu w urzędzie miasta w ubiegłym tygodniu uczestniczyło trzech przedstawicieli GDDKiA. Jak rozumiem, "przechodzili obok z tragarzami", jak w "Misiu" u Barei? - kpi burmistrz.

  I kwituje, komentując tytuł oświadczenia wydanego przez generalną dyrekcję "Liczą się tylko rzetelne informacje! Nie planowaliśmy i nie chcemy poprowadzić tranzytu przez Ursynów".

  - W pełni się zgadzam! Oczekuję tylko rzetelnych informacji ze strony instytucji publicznych - mówi w rozmowie z Haloursynow.pl.

  W środę po południu rzeczniczka miasta przesłała naszej redakcji obiecane stanowisko w sprawie planów puszczenia ruchu przez Ursynów do czas zakończenia budowy tunelu.

  - Stanowisko jest jednoznaczne: trasa projektowo procedowana zawsze była dla potrzeb objazdu zamkniętego awaryjnie tunelu POW i w opinii Biura Polityki Mobilności i Transportu nie może być wykorzystywana do prowadzenia ruchu tranzytowego. Przekładałoby się to na ogromne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zablokowanie ruchu lokalnego w dzielnicy Ursynów. Brak jest na to zgody - napisała Karolina Gałecka.

  Poniżej publikujemy w całości oświadczenie GDDKiA:

  Liczą się tylko rzetelne informacje! Nie planowaliśmy i nie chcemy poprowadzić tranzytu przez Ursynów

  09-09-2020

  GDDKiA nie planowała ani nie zamierza poprowadzić ruchu tranzytowego ulicami miejskimi przez Ursynów do czasu zakończenia realizacji S2 na odcinku od węzła Przyczółkowa do węzła Puławska. W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami o planowanej organizacji ruchu w związku z finalizowaniem budowy drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy, stanowczo je dementujemy.

  Terminy realizacji inwestycji

  Zakończenie budowy drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinkach C i B, przebiegających przez teren Wawra i Wilanowa, oraz ursynowskiego odcinka A (bez tunelu) nastąpi do końca 2020 roku. Planowany termin oddania do użytku tunelu przewidziany jest w II kwartale 2021 roku. Pisaliśmy o tym szerzej w komunikacie z 21 sierpnia br. https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38864/W-tym-roku-polaczymy-wezel-Lubelska-z-Wilanowem

  Nowe terminy zakończenia budów związane są z uznaniem przez inwestora (GDDKiA) części zasadnych roszczeń złożonych przez wykonawców poszczególnych odcinków S2 -  https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37501/Poludniowa-Obwodnica-Warszawy-opoznienie-czy-zasadne-wydluzenie-czasu-na-ukonczenie-Wyjasniamy.

  Poprawa warunków komunikacji

  Realizowany obecnie razem z węzłem Lubelska ponad 20-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej, po oddaniu do ruchu, niewątpliwie korzystnie wpłynie na odciążenie miejskiego układu drogowego w Warszawie. Tak jak wielokrotnie informowaliśmy oraz zgodnie z podanymi powyżej terminami w pierwszej kolejności planujemy oddać do ruchu przeprawę mostową wraz z węzłami Przyczółkowa i Wał Miedzeszyński. Następnie do tego układu drogowego podłączyć zamierzamy odcinek do węzła Lubelska wraz z elementami tego węzła. W ten sposób podróżni zyskają nową alternatywę dla dojazdu do Warszawy od wschodu. Będą mogli tak jak dziś dojeżdżać DK2 i ul. Trakt Brzeski do Trasy Siekierkowskiej, bądź skorzystać z nowego odcinka drogi ekspresowej S2 i w zależności od celu podróży zjechać na węźle Patriotów, węźle Wał Miedzeszyński lub węźle Przyczółkowa.

  Tranzyt z zakazem

  Zgodnie z procedowanymi w Biurze Polityki Mobilność i Transportu Urzędu m.st. Warszawy projektami stałej organizacji ruchu dla drogi ekspresowej S2 POW przewidziano zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych powyżej 16t (poza drogą ekspresową).

  W celu dokończenia robót na węźle Puławska niezbędne będzie uruchomienie węzła Ursynów Zachód. Dla obszaru przylegającego do S2 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Puławska dalej obowiązywał będzie wdrożony zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t.

  Taka sama sytuacja będzie na węźle Ursynów Wschód, gdzie w ramach czasowej organizacji ruchu związanej z brakiem przejezdności tunelu planowany jest zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych po terenie m.st. Warszawy, o czym świadczą m.in. procedowane w Urzędzie Miasta projekty.

  Nieprawdziwe informacje wprowadzają w błąd

  Twierdzenia pojawiające się w przestrzeni publicznej, w tym wypowiedzi przedstawicieli władz Dzielnicy Ursynów, mówiące o puszczeniu ruchu tranzytowego na teren Ursynowa, wprowadzają opinię publiczną w błąd. Wywołują jedynie niepotrzebne obawy u mieszkańców Ursynowa i Wilanowa.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że nigdy nie planowała poprowadzenia ruchu tranzytowego przez Ursynów. Proponowany objazd na terenie m.st. Warszawy jest przewidywany tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii w tunelu (skutkującej jego zamknięciem), tak aby ruch odbywał się w sposób uporządkowany i umożliwiał jedynie ewakuację pojazdów znajdujących się bezpośrednio przed i w tunelu w momencie wystąpienia zdarzenia.

  Dbamy o bezpieczeństwo

  W ramach inwestycji wyznaczona została trasa po sieci dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA, której zadaniem będzie prowadzenie ruchu tranzytowego w sytuacji zamknięcia tunelu. Korzystać z niej będą pojazdy jadące w kierunku tunelu. Kierowcy będą informowani o zamknięciu tunelu na tyle wcześnie, że będą mogli zmienić trasę przejazdu i uniknąć przejazdu ulicami miejskimi.. Takie rozwiązanie wpłynie na wyeliminowanie utrudnień na terenie m.st. Warszawy w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w tunelu.

  W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w ramach inwestycji powstaje również Centrum Zarządzania Tunelem i Centrum Zarządzania Ruchem. Jednocześnie przypominamy, że już w 2013 r. prowadzone były uzgodnienia związane z organizacją ruchu dla tej inwestycji. Kontynuacja tych uzgodnień odbywała się również na etapie tworzenia dokumentacji projektowej, a obecnie jest finalizowana.

  Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Warszawy

  W tym miejscu chcemy przypomnieć, że zarówno na etapie przetargu jak i samej realizacji, otrzymywaliśmy wnioski i postulaty dotyczące wcześniejszego uruchomienia węzłów drogowych na terenie Ursynowa, jeszcze przed oddaniem tunelu do użytkowania. Wnioski te argumentowano chęcią poprawy komunikacji mieszkańców między dzielnicami Warszawy.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 146

  • 24
   BARDZO PRZYDATNY
  • 9
   ZASKOCZONY
  • 8
   PRZYDATNY
  • 11
   OBOJĘTNY
  • 15
   NIEPRZYDATNY
  • 47
   WKURZONY
  • 32
   BRAK SŁÓW

  55Komentarze

  dodaj komentarz

  Multiplatforma internetowa HALOURSYNOW.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

  Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~Kamilu 55 7 miesięcy temuocena: 67% 

   Burmistrz ma rację tylko co z tego jak GDDKIA zrobi jak będzie chciała i jeszcze będą mówili że to sukces. Lekcje propagandy brali chyba u samego Jacka Kurskiego

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 2 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Ja jaja 54 7 miesięcy temuocena: 86% 

   zablokujemy ulice zjazdowe! I cała trasa w korkach. niech próbują. A będzie kara dla Astaldi? Nie, bo urzędnik by nie zarorbił...

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 18 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~yebiewdenko 53 7 miesięcy temuocena: 12% 

   internet sobie zablokuj lepiej i nie wypisuj głupot, chyba że chcesz uprzykrzyć milionom kierowców życie. Nie jesteś pepkiem swiata żeby najważniejszy europejski trakt zachod - wschod zblokowac.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 3 22 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~komentatorka 52 7 miesięcy temuocena: 63% 

   STOP budowie autostrady przez Ursynów!!!

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 26 15 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~komentator 51 7 miesięcy temuocena: 21% 

   STOP wypisywaniu durnot niedouczonej gawiedzi

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 5 19 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Szybcior 50 7 miesięcy temuocena: 45% 

   150 tys. samochodów na tranzycie?! To chyba przez cały tydzień. Tym jednym pasem zjazdowym do skrzyżowania Płaskowickiej z Gandhi to może przejedzie 900 samochodów na godzinę, przy sprzyjających warunkach. W dużym natężeniu ruchu, przy światłach i ruchu od Puławskiej to będzie dużo, dużo mniej. Te światła beda "trzymać" ruch i ograniczać liczbę samochodów wjeżdżajacych na Ursynów. Od wschodniej strony podobnie. Sama ulica Płaskowickiej tez ma swoje ograniczenia. Nie da się aby przez Ursynów przejechało dodatkowe 150tys samochodów w tranzycie. Zgadzam się, że bedą, ale nie w takiej ilości. Popatrzcie sobie na obecne obciążenia ulic. A jak ktoś bardzo musi to niech sobie przez godzinę ręcznie policzy samochody na jakiejś ruchliwej ulicy, chociaż jeden pas i później pomnoży. Nawet jak bedą korki to tylko przez kilka dni, potem kierowcy beda omijać Ursynow, nikt nie lubi stać w korkach, nie tylko mieszkańscy Ursynowa. Po otwarciu Korbońskiego miały być rozjechane Kabaty, i są rozjechane?

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 9 11 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~konstytucja 49 7 miesięcy temuocena: 100% 

   Fakt. Większość jedzie przez Orszady.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 1 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Rumburak 48 7 miesięcy temuocena: 100% 

   Widać, że nie jeździsz do pracy na 8 rano z Kabat. Czas przejazdu przez Ursynów wydłużył się cztero-, pięciokrotnie!

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 1 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • Jaro 47 7 miesięcy temuocena: 33% 

   Coś nam umyka. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Burmistrz bije polityczną piankę (bo to nawet nie piana), bo musi. Partyjny obowiązek. Najważniejsza jest w tym wszystkim informacja, że nie będzie ruchu ciężarówek (pow. 16T). Jeszcze niedawno nie było to pewne. Natomiast ruch samochodów osobowych i dostawczaków i tak będzie. A niby jak jest teraz? Kto zakaże zjechać z S2 na Puławską i dalej śmignąć Ursynowem mniej więcej wzdłuż tunelu, np. do Rosoła, potem Korbońskiego i Przyczółkową wrócić do ekspresówki? No nikt. Żadnej magicznej zgody kogokolwiek tu nie trzeba. Otwarcie węzłów U. Wschód i Zachód może natomiast ułatwić dotarcie do "bram" Ursynowa, w związku z czym i zachęcić do przejazdu lokalnymi ulicami Dzielnicy, zamiast np. Doliną i Puławską. Alternatywą mogłoby być jedynie nie otwieranie w ogóle ruchu na gotowych odcinkach POW. Ale to od samego Węzła Lubelska, bo tak samo pokrzywdzeni mogliby się poczuć np. mieszkańcy Wawra...

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 8 16 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~antyJaro 46 7 miesięcy temuocena: 83% 

   Ty celowo manipulujesz? Nikt nie zabroni zjazdu, oczywiście! Ale tu chodzi o to, że 150 tys. pojazdów zamiast wjechać w tunel pojedzie pod oknami. Nie zauważasz smogu, hałasu, korków? Bo ci tak wygodnie politycznie?

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 20 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • Jaro 45 7 miesięcy temuocena: 26% 

   A Ty celowo nie rozumiesz tego, co napisałem, czy Ci tak wygodnie politycznie? Gdzie w moim komentarzu widzisz akceptację dla ruchu 150 tys. pojazdów? Lepiej napisz, co proponujesz w tej sytuacji.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 5 14 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~baba2 44 7 miesięcy temuocena: 60% 

   Dzisiaj jadą, też TIR-y, Puławską i Dolinką. Część skraca przez Ursynów.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 6 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~antyJaro 43 7 miesięcy temuocena: 50% 

   Skoro tunel ma zostać otwarty za "pare miesięcy" - tak twierdzi GDDKiA, to czekajmy na tunel. I będzie git.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 10 10 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~nick_znik 42 7 miesięcy temuocena: 78% 

   Chodzi o otwarcie zjazdów z S2 wsch i zach. jeśli otworzysz np. zachód, to ruch pójdzie w Gandhi. zważywszy, ze czasy czekania na światłach są długie.. to będzie stały korek o każdej porze dnia na całej długości Gandhi. Dodaj do tego brak umiejętności jazdy po rondach (jedna z kilku cech narodowych) i tam gdzie nie ma świateł (np. na rondzie przy szpitalu pd.) będzie ono non stop zablokowane - jak na skrzyżowaniu Płaskowickiej i Roentgena. A wystarczy nie otworzyć zjazdu i ruch będzie odbywał się jak dzisiaj w Puławską (i analogicznie po wsch stronie w Przyczółkową).

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 7 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • Jaro 41 7 miesięcy temuocena: 13% 

   Świetnie, zbliżamy się do sedna. Czyli w zasadzie to nie chcielibyśmy, żeby otwierać węzły U. Wschód i Zachód. To jest jakiś konkretny postulat. To ważne, by ustalić, czego chcemy. Żeby zdawać sobie sprawę również z konsekwencji. Czyli być odpowiedzialnymi. Ja też nie jestem za dorzuceniem samochodów na naszych ulicach. Tu zgoda. Trzeba tylko pamiętać, że nie otwieranie węzłów działa wobec wszystkich. Żeby potem nie psioczeć na gdakę, że nie daje mieszkańcom Ursynowa wygodnie wjechać gotowym węzłem z S2 na dzielnicę.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 1 7 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~raf 40 7 miesięcy temuocena: 24% 

   Jako słoik mieszkający na Ursynowie czekam z utęsknieniem na otwarcie mostu i na cywilizowany zjazd z autostrady na Ursynów. Jeżeli nie będzie ciężarówek, to nie będzie tak źle.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 7 22 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~antyJaro 39 7 miesięcy temuocena: 75% 

   Bo akurat kierowca ciezarowki zorientuje sie, że nie moze gdzieś wjechać... Zobacz co sie dzieje na S8. Ciągle wjezdzają na zakazach, policja ma to w du...

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 15 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Boom 38 7 miesięcy temuocena: 33% 

   Każdy na to czeka. Ale nawet teraz w późnych godzinach wieczornych ul. Płaskowickiej się korkuje. Czy cały odcinek Płaskowickiej będzie dwujezdniowy dwupasmowy? Bo jak na razie to w okolicy Braci Wagów jest wąskie gardło.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 7 14 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • Cytad 37 7 miesięcy temuocena: 69% 

   Jeśli dobrze rozumiem stanowisko miasta podane przez rzeczniczkę, to jest ono takie samo jak stanowisko GDDKiA: nie ma zgody na tranzyt. Trzeba od nich jednoznacznie wyciągnąć brak zgody na puszczenie jakiegokolwiek ruchu po śladzie tunelu - niech z otwarciem gotowych odcinków czekają aż będzie gotowa całość trasy.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 9 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Ja 36 7 miesięcy temuocena: 25% 

   A teraz którędy jeżdżą? Przez inne części miasta... Przecież nagle nie przybędzie samochodów. Bicie piany i tyle.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 4 12 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~italiano 35 7 miesięcy temuocena: 75% 

   Jeżdżą omijając Warszawę

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 12 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Mariano 34 7 miesięcy temuocena: 50% 

   Pulawska i dolina sluzewiecka faktycznie omija Warszawe

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 1 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Szybcior 33 7 miesięcy temuocena: 28% 

   A ja się cieszę, wreszcie będę mógł zjechać z obwodnicy bezpośrednio na Płaskowockiej. 8 lat na to czekałem. Do tego na wschód tez pojadę szybko, hurra. Mieszkam na Ursynowie więc i tak nie będę korzystał z tunelu. Dla mnie budowa się już kończy:) Korki?! Przecież są od lat, teraz w relacjach północ-południe, a będą w relacjach wschód-zachód, co mi/Wam za różnica? Też się cieszcie, jak ja, będzie tylko lepiej. Zamiast martwić się o tranzyt skupcie się na zrobieniu parku nad tunelem. To jak on ma się w ogóle nazywać?

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 7 18 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Z Kabat 32 7 miesięcy temuocena: 38% 

   Jak to "jak"? "Park linearny nad tunelem POW". Pop prostu.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 3 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~antyJaro 31 7 miesięcy temuocena: 53% 

   I tak mógłbyś zjechac i tak. Bo to jest przewidziane. Ale chodzi przeciez o 150 tys. samochodów, które zjadą razem z Tobą, a miało ich tu nie być!

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 8 7 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ola29 30 7 miesięcy temuocena: 89% 

   Gdy będzie już tunel, to w przypadku zamknięcia tego tunelu (np. wypadki) cały tranzyt i tak pojedzie zastępczo ulicami Ursynowa. Fajnie będzie tu mieszkać, korki zapewnione i smrodzik.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 24 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Gorol 29 7 miesięcy temuocena: 57% 

   A to dlatego tam macie najtańsze familoki. W takim urbanizacyjnym hasioku nikt nie chce żyć. Dupnie macie Heeej

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 16 12 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Warszawa 28 7 miesięcy temuocena: 45% 

   Ojej ale w czym problem- przecież SUV em do przedszkola jeździ się równie dobrze i w innym celu po Ursynowie- a że ktoś przejazdem? No coz a mało tu przyjezdnych?

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 13 16 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Gubernator ursynowski 27 7 miesięcy temuocena: 50% 

   My o zupie ten o dupie... W domu wszyscy zdrowi tak w ogóle?

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 10 10 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ha ha 26 7 miesięcy temuocena: 100% 

   naczelny wróżbita kraju Jackowski na listopad przewiduje wojnę , więc już nie zdążą otworzyć trasy

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 7 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Gubernator ursynowski 25 7 miesięcy temuocena: 100% 

   To prawda. Lepiej niehc już rzucają łopaty i jada do domu nie wiem czemu jeszcze tego nie zrobili, po co marnować pieniądze podatników.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 9 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Wiewiewie 24 7 miesięcy temuocena: 94% 

   To zagryweczka GDDKIA , która ma sprawić ze minister Adamczyk zachowa stołek. Przecież wkrótce rekonstrukcja! Więc chłop musie pochwalić „sukcesem”. Nieważne ze kosztem mieszkańców.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 17 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Zaciekawiony 23 7 miesięcy temuocena: 100% 

   Czemu ograniczenie do 16T a nie do 3,5T ?

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 16 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~kabatyn 22 7 miesięcy temuocena: 100% 

   Zaopatrzenie...

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 3 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Unicorn 21 7 miesięcy temuocena: 92% 

   Obawiam się że nie pozostanie nam nic innego jak protesty i blokowanie ruchu.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 22 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Klapsa 20 7 miesięcy temuocena: 58% 

   No i pamiętać o decyzji miasta przy kolejnych wyborach.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 15 11 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Boom 19 7 miesięcy temuocena: 48% 

   Klapsa, niby o jakiej decyzji miasta? To wina pisowskiej gddkia. Tyle czasu babrać się z taką budową to śmiech na cały świat. Nic dziwnego, że Azja odjeżdża skoro budowa prostego tunelu tyle trwa. Ja dobrze pamiętam, że na budowie przez długi czas niewiele się działo z winy wykonawcy. Stanowcza reakcja nadzoru powinna nastąpić o wiele wcześniej, a nie słuchać bajek o procentach zaawansowania gdy ciągle straszyły dziury w ziemi.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 10 11 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Balbina 18 7 miesięcy temuocena: 29% 

   na Karczunkowskiej przy PKP Jeziorki nie działają windy

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 7 17 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Seniorka66 17 7 miesięcy temuocena: 74% 

   Balbina - rozumiem, że zgłosiłaś to gdzie trzeba, np. na telefon interwencyjny, tak? Bo wiesz - komentarz na portalu to dobry pomysł ale nie jest to zgłoszenie, które w magiczny sposób te windy naprawi

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 17 6 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Mietek 16 7 miesięcy temuocena: 50% 

   Zgłoś administracji osiedla

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 5 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~kazimierz pulaski 15 7 miesięcy temuocena: 6% 

   moim zdaniem już dawno powinni otworzyć ruch od puławskiej do wału miedzyszynskiego oczywiście z zakazem dla poj o masie powyżej 16t. Opóźnienie na tunelu jest i każdy to widzi. Cała trasa miała być oddana bodajże w tym roku a najdłużej pieprzą się właśnie z tunelem. Aha a jak sie mieszkańcom nie podoba puszczanie ruchu ulicami dzielnicy to proszę bardzo niech każden jeden mądry zakasa rękawy i pomoże przy budowie tunelu. Wtedy szybciej ruch pójdzie docelowym przebiegiem i każdy będzie zadowolony. Najlepiej siedzieć i stękać że ojoj ruch z S8 i S2 wejdzie im na ulice...

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 3 46 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~LOL 14 7 miesięcy temuocena: 87% 

   nie no, najlepiej to przygłupiaste i anonimowe 'komentarze' pisać

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 13 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Warszawiak ( bardzo już stary ) 13 7 miesięcy temuocena: 55% 

   Kaziu , powiem ci tak , zrobisz karierę w polityce . PISz tak dalej .

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 6 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~alisterkabat 12 7 miesięcy temuocena: 90% 

   To jest okazja nie tylko dla władz miasta, ale i dla naszego burmistrza, żeby pokazać, czy bardziej dbają o 150 000 warszawiaków - mieszkańców Ursynowa, czy o "drożność" dla tranzytowców.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 38 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~MrFrosty 11 7 miesięcy temuocena: 21% 

   a co mogą zrobić?

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 4 15 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Szofer 10 7 miesięcy temuocena: 17% 

   Przesadzasz. Puszczenie ruchu dwiema ulicami uprzykrzy życie może 1/4 mieszkańcom dzielnicy... Brak trasy tranzytowej z zachodu na wschód utrudnia życie 50.000 kierowcom dziennie

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 3 15 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~antyJaro 9 7 miesięcy temuocena: 14% 

   Kolejna chorobliwa sym,etrystka. Dziwnym trafem nie masz zadnych żadań wobec GDDKiA. Bo lewacka dupka się trzesie ze strachu przez naziolkami???

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 1 6 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ jako 8 7 miesięcy temuocena: 59% 

   no tak, gdyby dres z Opola rządził miastem rur by nie rozsadziło. Sensownie myślisz Legionisto, bardzo sensownie, jak wszyscy twoi kumple. Nie poszedłbyś szczuć do siebie?

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 34 24 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ jako 7 7 miesięcy temuocena: 28% 

   sorry - to miała być odpowiedź do postu poniżej, nie chciałem zaśmiecać :-(

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 5 13 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~pozdroDLAkumatych 6 7 miesięcy temuocena: 45% 

   Szambelan tak właśnie obietnicy dotrzymał. Robił co mógł dla radzinnego Ursynowa i kochanych sąsiadów. Na pocieszenie parada klaunów za 300 000. Elo.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 45 55 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ jako 5 7 miesięcy temuocena: 57% 

   nie śmierdzą ci ruble, które bierzesz?

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 47 36 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Legionista 4 7 miesięcy temuocena: 46% 

   Rafałek tak dba o Warszawę, że nic mu się nie udaje, poza paletami na Bankowym, lgbt rtv agd, kozy na wyspie, klauni, jakieś inne pierdoły, pijani kierowcy w mza, no i 2x wylew ścieków do Wisły.

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 43 50 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Warszawa 3 7 miesięcy temuocena: 37% 

   Jak kaczorek dbał to torby śmieci walały się po całej Warszawie i były syfiaste Ikarusy- przyjezdny może o tym nie wiedzieć

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 7 12 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Legionista 2 7 miesięcy temuocena: 60% 

   Do Warszawa: Zapomniałem dodać że aktualnie problem ze śmieciami jest jak w Neapolu. Jeden wielki syf! Narzekałem na HGW, ale rządy Rafała to jakaś prowokacja

   Edytowany: 7 miesięcy temu

   oceń komentarz 15 10 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  Artykuł załadowany: 0.5958 sekundy
  REKLAMAA2 DaGRASSO / KUCHARKI  14.02.2021 - 13.05.2021