REKLAMAA1 AUCHAN 01.07.2022 - 31.12.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  (Echo Investment S.A.)

  Kompleks mieszkaniowy z częścią rekreacyjną, handlowo-usługową i gastronomią chce wybudować w sercu Kabat deweloper Echo Investment. Poznaliśmy zamierzenia nowego właściciela tej 4,5 hektarowej działki, na której od ponad 20 lat stoi blaszany hipermarket.

  Echo chciałoby rozpocząć budowę w październiku 2021 roku. Wzdłuż skweru przy Sępa-Szarzyńskiego, naprzeciwko istniejących bloków przy Zaruby, ma powstać apartamentowiec na filarach. Pozostały teren zostanie podniesiony do góry. Z zielonej skarpy wyłaniać się będą nieduże budynki biurowe, handlowe oraz restauracje i kafejki. Od strony wejścia do metra powstanie plac miejski.

  O szczegółach rozmawiamy z Marcinem Maternym, członkiem zarządu w Echo Investment S.A.

  Dlaczego zdecydowaliście się przejąć działkę w sercu Kabat, na której poprzedni inwestor - Tesco - poniósł sromotną porażkę?

  To jest świetne miejsce na projekt wielofunkcyjny, podobny do realizowanych przez nas Browarów Warszawskich. Wynika to z naszej strategii budowania obiektów typu „destination”, czyli projektów, które mają wiele funkcji, są mikrodzielnicami, zaprojektowanymi w taki sposób, by odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności.

  Echo Investment jest jedynym deweloperem, który potrafi takie miejsca budować. Mamy kompetencje, budowane przez lata, będąc aktywnym nie tylko na rynku mieszkaniowym, biurowym czy handlowym, ale na wszystkich tych rynkach jednocześnie. Ostatnio np. realizujemy też projekty w sektorze mieszkań na wynajem.

  My możemy lepiej, szybciej i ciekawiej dla użytkowników budować kompleksy, które zaspakajają wszystkie potrzeby mieszkańców. Przykładem są stołeczne Browary Warszawskie, które powstały na 4,5-hektarowej działce lub Fuzja, która będzie miała blisko 8 ha w Łodzi. To projekt o podobnej skali i założeniach, jak Kabaty.

  Lokalizacyjnie Kabaty nadają się świetnie na coś różnorodnego, fajnego i lokalnego. Pracując nad koncepcją projektu, wsłuchaliśmy się w potrzeby mieszkańców dzielnicy i wzięliśmy pod uwagę główne postulaty społeczne. Wierzymy, że budowa tego projektu istotnie poprawi jakość tego fragmentu miasta i walory użytkowe dla mieszkańców.

  Jak ma wyglądać Wasze centrum na Kabatach? Ile będzie miało budynków, czy będzie się wkomponowywało w osiedle, czy też je przytłaczało? Przypomnijmy, takie zarzuty padały pod adresem Tesco i jego „Galerii Kabaty”.

  Będzie to projekt łączący wiele funkcji potrzebnych mieszkańcom na co dzień. Prawie gotowe Browary Warszawskie są dobrym przykładem naszej wizji. W kwartałach ulic Grzybowskiej i Chłodnej wybudowaliśmy kompleks kilkunastu budynków, są one połączone oddanymi miastu przestrzeniami publicznymi, ulicami i terenami zielonymi. W ramach tego kompleksu mamy więc budynki połączone tkanką przestrzeni publicznej. Podobnie będzie na Kabatach, gdzie nasz koncept poszerzyliśmy o ogólnodostępny, linearny park, który powstanie poprzez uniesienie terenu.

  powyżej: wizualizacja "Ogrodu na skarpie", źródło: Echo Investment S.A. Po prawej planowany budynek mieszkaniowy wzdłuż Sępa-Szarzyńskiego, w głębi w oddali widać budynek biurowy oraz wierzchołki budynków przy Wąwozowej

  W części wschodniej naszego terenu - w pasie 30 metrów - ma być mieszkaniówka, wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Zaruby.

  Idąc dalej w kierunku zachodnim - projektujemy część usługową. To kompleks budynków, które są posadowione na skarpie, na której znajdzie się dostępny dla wszystkich ogród. To teren podniesiony, od części mieszkaniowej do alei KEN, do wysokości około 5-6 metrów. I z tej części stworzyliśmy zielony dywan, ogród, w którym zlokalizowane są budynki. Przewidziany przez nas hektarowy park powstanie między częścią mieszkaniową i częścią Oranżerii z restauracjami i kawiarniami.

  powyżej: rzut na komplks z góry, źródło: Echo Investment S.A.

  W planach mamy jeden budynek od skrzyżowania al. KEN i Wąwozowej pod biznes, najprawdopodobniej biura. Potem mamy mniejsze budynki, do 20 metrów wysokości, o różnych funkcjach: rozrywkowej, edukacyjnej czy sportowej.

  Pod spodem, czyli pod zielonym dywanem, mamy funkcje usługowe, a na poziomie minus 1 - powierzchnia dla lokalnych sklepów. Natomiast parter od al. KEN zajmą restauracje i kawiarnie.

  Na samym skrzyżowaniu alei KEN i Wąwozowej stworzymy plac Kabacki, czyli bardziej formalną, miejską przestrzeń publiczną, o powierzchni blisko jednego hektara. Na placu będziemy mieć więcej małej architektury, pojawią się też fontanny oraz stoliki części restauracyjnej, które „wychodzą” z budynku na zewnątrz.

  Nasz projekt to mix różnorodnych funkcji, które się łączą z przestrzenią publiczną. Ten zabieg ze skarpą pozwolił nam zrealizować bardzo dużą część publiczną i bardzo dużą część zieloną. Mamy ponad jeden hektar zieleni!

  powyżej: wizualizacja Placu Kabackiego w rejonie wejścia do stacji metra Kabaty, źródło: Echo Investment S.A.

  Jak będzie wyglądała część mieszkaniowa? Czy będzie tak samo wysoka jak istniejące bloki przy ul. Zaruby? Jakiego rodzaju to będą mieszkania?

  Wysokość budynków mieszkaniowych będzie taka sama lub trochę niższa niż u sąsiadów. Chcemy postawić ten budynek na filarach. Chodzi o to, by poszerzyć skwer przy Sępa-Szarzyńskiego i połączyć go z naszą częścią zieloną. Czyli: najpierw skwer przy Sępa-Szarzyńskiego, później niska zieleń pod budynkami mieszkalnymi, a potem zieleń, która rośnie na skarpie.

  Wyjątek stanowi budynek na rogu Wąwozowej i KEN - on będzie wyższy, co wynika z zapisów planu miejscowego oraz tego, że naprzeciwko mamy taki sam, wysoki na 34 metry, budynek.

  Jakie drzewa i krzewy zamierzacie posadzić na terenie przyszłego kompleksu?

  W kompleksie Browary Warszawskie zasadziliśmy drzewa nawet 10-metrowe oraz krzewy. Tu będzie podobnie. Zależy nam na tym, aby były to rodzime rośliny - w formie ogrodu, ale i łąki. Tak, aby mieszkańcy mogli sobie usiąść i nieformalnie zorganizować piknik czy schować się pod drzewami.

  Jesteśmy na etapie koncepcji, a nie projektu, więc to przede wszystkim nasza idea tego miejsca. Ale wiadomo już, że dzięki podniesieniu terenu i utworzenie skarpy, zyskujemy ogromny teren zielony - ok. 11 tys. metrów kwadratowych. Zieleń będzie również wewnątrz kompleksu.

  powyżej: wizualizacja Oranżerii, źródło: Echo Investment S.A.

  W pierwszych informacjach o Waszych planach podkreślana była otwartość i dostępność obiektu. Na czym ma to polegać?

  Gdy siadaliśmy do tego projektu i analizowaliśmy uwagi mieszkańców, postawiliśmy sobie trzy cele: przyjazność, dostępność i lokalność.

  Ta lokalność ma być odpowiedzią na codzienne potrzeby mieszkańców, czyli różne funkcje i możliwość załatwienia niezbędnych spraw w obrębie pieszego spaceru.

  Przyjazność - tu chodziło o to, by budynek był rozczłonkowany i „rozrzeźbiony", by wpisywał się w istniejące budynki, nie dominował okolicy. Chcemy być miejscem otwartym na sąsiadów, gdzie dominować będzie zieleń.

  A dostępność oznacza, że można będzie wejść do tego kompleksu o każdej porze dnia i nocy. To będzie ogólnodostępny teren, po którym będzie można spacerować, skorzystać z usług, umówić się z przyjaciółmi, zrobić zakupy, zjeść coś, a wieczorem czy rano pospacerować lub pobiegać.

  Łączymy się z metrem, a więc przechodząc przez nasz kompleks będzie można dotrzeć szybciej do stacji metra czy do pętli autobusowej.

  powyżej: widok z lotu ptaka od strony alei KEN, źródło: Echo Investment S.A.

  Skoro już jesteśmy przy komunikacji, to porozmawiajmy o rozwiązaniach wjazdów i wyjazdów, które Echo proponuje. Mieszkańcy zarzucali Tesco, że chce zalać Kabaty samochodami, a ruch w ciasnym układzie komunikacyjnym al. KEN i Wąwozowej zostanie sparaliżowany. Jak zaprojektowaliście układ komunikacyjny centrum?

  Zrobiliśmy badania ruchu, które zleciliśmy firmie, z której korzysta też urząd miasta. Uznaliśmy, że będzie najbardziej wiarygodna - jest to firma TransEko.

  W oparciu o nasz pomysł konceptu wjazdów i wyjazdów firma ta wykonała badanie ruchu w roku 2025 i 2030. Co ciekawe, z analizy wynika, że ten ruch będzie mniejszy niż dzisiaj! Oczywiście nie będzie to tylko naszą zasługą, choć planujemy sprawne wjazdy i wyjazdy. Wpływają na to dwie kwestie: zakończenie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, która - wg ekspertów - z automatu odciąży kabackie ulice oraz wielofunkcyjności naszego projektu, dzięki czemu w żadnej porze dnia nasza inwestycja nie kumuluje ruchu.

  Zaprojektowaliśmy trzy niezależne wjazdy do naszych budynków.

  Pierwszy to wjazd od Wąwozowej na prawoskręcie i wyjazd na prawoskręcie, które będą obsługiwać część usługową. Drugi to wyjazd z alei KEN - istniejący lewoskręt, gdzie będzie wjazd i wyjazd. A trzeci to nowa ulica Iwanowa-Szajnowicza, zgodnie z planem miejscowym mamy tam dwa wjazdy - jeden do części usługowej, drugi do części mieszkaniowej.

  Mamy symulacje ruchu w przyszłości, w różnych godzinach, w której pokazane są wszystkie skrzyżowanie istotne dla tego kompleksu. Szczegóły i sam dokument udostępnimy wkrótce lokalnej społeczności.

  A co z parkingiem podziemnym? Dziś wielu przyjezdnych spod Warszawy korzysta z bezpłatnego parkingu Tesco i przesiada się do metra.

  Parkingi zaplanowane są na poziomie -2 i -3. Jeśli chodzi o Park & Ride, w planie miejscowym jest zaplanowany taki parking przygotowywany przez miasto.

  W naszym obiekcie udostępnimy część miejsc parkingowych mieszkańcom, ale na tym etapie jeszcze trudno jest mówić o zasadach.

  Jesteśmy w trakcie konsultacji z burmistrzem na temat stworzenia pewnej liczby miejsc parkingowych, które byłyby dostępne dla mieszkańców. Nie mamy jeszcze konkretnych liczb, ale pracujemy nad tym.

  Mieszkańcy Kabat są ciekawi, co dalej z hipermarketem? Czy będzie miejsce dla takiego sklepu w nowym kompleksie? Tesco zostanie przejęte przez sieć Netto. Co z ich sklepem na Kabatach?

  Zgodnie z umową między Echo Investment a Tesco, dysponuje ono prawem pierwszeństwa do przyszłego sklepu spożywczego. Firma Netto, która przejmie Tesco, zgłosiła się do nas z propozycją dostosowania tej umowy do jej potrzeb. Prowadzimy rozmowy o tym. W naszym projekcie znajdzie się znacznie mniejszy sklep spożywczy na wygodne, codzienne zakupy dla mieszkańców tej okolicy.

  powyżej: wizualizacja "Ogród na skarpie" z tarasem oranżerii, źródło: Echo Investment S.A.

  Złożyliście niedawno wniosek o decyzję środowiskową dla kompleksu kabackiego, co poprzedza możliwość uzyskania pozwolenia na budowę. Kiedy planujecie rozpocząć budowę tego projektu? I kiedy mógłby on zostać oddany do użytku?

  Teraz zabiegamy o przychylność  lokalnej społeczności i formalną zgodę urzędu. Główną sprawą jest tu decyzja środowiskowa. Z naszych doświadczeń wynika, że jej uzyskanie trwa przynajmniej rok.

  Zakładamy, że dla części mieszkaniowej ta decyzja będzie szybciej. My jesteśmy gotowi do rozpoczęcia budowy w październiku 2021 roku, choć mamy świadomość, że start budowy zależy od wielu innych czynników, jak akceptacja naszego pomysłu, procedury administracyjne i planistyczne.

  Natomiast sama budowa całego kompleksu nie powinna trwać dłużej niż 2 lata.

  W jaki sposób będziecie się komunikować z lokalną społecznością? Czy Echo będzie bardziej otwarte na rozmowy z mieszkańcami niż poprzedni właściciel gruntu na Kabatach?

  Oczywiście! Pandemia trochę nam to utrudniła. Środowe spotkanie zorganizowane przez urząd, otwiera czas na dyskusje.

  Wkrótce ruszymy też ze stroną internetową projektu. Mieszkańcy będą mogli wysyłać nam swoje opinie i sugestie. Mamy wszystko gotowe i bezwarunkowo nastawiamy się na dialog z lokalną społecznością oraz interesariuszami tego projektu!

  Dziękuję za rozmowę.

  Co myślisz o projekcie Echo Investment dla Kabat?

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 233

  • 105
   BARDZO PRZYDATNY
  • 25
   ZASKOCZONY
  • 34
   PRZYDATNY
  • 9
   OBOJĘTNY
  • 3
   NIEPRZYDATNY
  • 32
   WKURZONY
  • 25
   BRAK SŁÓW

  39Komentarze

  dodaj komentarz

  Multiplatforma internetowa HALOURSYNOW.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane (regulamin).
  Uwaga! Komentarze ukazują się dopiero po moderacji przez redakcję.

  Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~Radny pisu 39 ponad rok temuocena: 0% 

   Kto wziął łapówkę za unieważnienie przetargu na galerię handlową, pytam się kto ?!

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 0 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~305 38 ponad rok temuocena: 80% 

   Zastanawiam mnie skąd taka troska, u niektórych, o miejsca dla WPI? Ludzie kupili sobie mieszkania na Kabatach za grubą kasę (z garażami), chyba nie po to, żeby mieć parking pod nosem dla WPI. Niech WPIki poproszą swojego sołtysa o parking i dojazd do cywilizacji. Przecież jemu płacą podatki!

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 4 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Jan 37 ponad rok temuocena: 100% 

   Nie grodzą się? Niemożliwe, naprawdę każdy będzie mógł przejść przez osiedle?

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 2 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Leon 36 ponad rok temuocena: 86% 

   Obiecanki cacanki a wyjdzie jak zwykle. Tak jak z palcami zabaw na osiedlu u dewelopera.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 6 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Rumburak 35 ponad rok temuocena: 58% 

   Miała być galeria, służąca mieszkańcom dzielnicy (pozostałe dzielnice od dawna takie mają), będą kolejne bloki (zwane eufemistycznie apartamentowcami) i biura. Wszak chcąc wynająć lokal lub sprzedać, każdy chwali się bliskością handlu, usług, placówek oświatowych i służby zdrowia. Restauracje są super, ale tak się składa, że istniejące na Kabatach obecnie padają jak muchy. Podsumowując, zamiast wygodnych zakupów na miejscu, będziemy mieć dodatkowe setki lub tysiące samochodów, generujących korki w godzinach szczytu a po żarówkę czy skarpetki będziemy zapylać co najmniej 5-10-20km i to nie metrem. Niebywały sukces neurobiałków (za Zwykłym Obserwatorem)! Pocieszam się trochę, że ziści się wróżba niektórych jasnowidzów, że duże centra handlowe będą zastępowane mniejszymi sklepami i lokalami usługowymi, jednak biorąc pod uwagę pazerność miejscowych właścicieli nieruchomości, trudno w to uwierzyć.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 11 8 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~5+7=12 34 ponad rok temuocena: 50% 

   To może wyprowadź się do którejś z tych pozostałych dzielnic. Która galeria handlowa znajduje się w ta bliskim sąsiedztwie bloków mieszkalnych?

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 4 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Ursyyy 33 ponad rok temuocena: 33% 

   Ładna wizualizacja, jeśli to powstanie to mozna być zadowolonym. A wolicie blaszak? Czy blaszak ma być tam dożywotnio? Przestańcie już biadolić. To miasto. Projekty, które łącza wszystko (biura, mieszkania, handel, usługi, zagospodarowana zieleń, parking) to jest to!

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 4 8 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ubu kint 32 ponad rok temuocena: 83% 

   Początkowo pierwsze pytanie wydało mi się absurdalne: jak się ma "sromotna porażka" Tesco do zapowiadanej... budowy osiedla mieszkaniowego?! Jednak w miarę czytania tekstu dodało do mnie, że nie będzie osiedla, tylko: 1. duży lub ogromny parking P+R 2.biurowiec lub biurowce 3.bliżej niesprecyzowana cześć rozrywkowo-handlowa. 4. jakieś mieszkania. Czy ktoś ogarnia ile % będzie powierzchni do każdej z tych funkcji i co dokładnie będzie w części 3: ile knajpek, ile sklepów, kino też? Dwa: ogólnie jest to ładne, ale pasuje do okolicznej zabudowy jak pieść do oka. No i trzecia na kwestia: czy dominanta przy Wąwozowej zrobi z niej wąwóz – bo już na wizualizacji wydaje sie baaardzo wysoka. Halas w mieszkaniach naprzeciwko bedzie jak na Grzybowskiej ? Tam też powstal wąwóz jak w NYC (odcinek plac Grzybowski-Jana Pawła). I na koniec: po co deweloper zadaje sobie trud usypywania… „skarpy” wielkości Tesco –naprawde dla „lokalnych” sklepów taki rozmach? Co dokładnie tam ma się zmieścić?

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 10 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Tomek P. 31 ponad rok temuocena: 92% 

   Zabieg z zieloną skarpą jest moim zdaniem sprytnym wybiegiem. Dzięki niemu przenosi się poziom „0” czyli parteru 6 metrów powyżej poziomu Al. KEN. Zyskując dodatkową kondygnację. W ten sposób można napisać że budynki będą niewysokie ok. 20 metrów, ale zapomina się dodać że od poziomu skarpy czyli dodając jej wysokość to będzie ok. 26 metrów od poziomu ulic. A o wysokości części biurowej nie mówi się nic. Na wizualizacji zawłaszcza się pięknie jeden pas Wąwozowej na prawoskręt do części biurowej. Wyjazd na skrzyżowanie KEN Wąwozowa 4 pasmowy jak możliwy jest tylko 3 pasmowy, hyba że to oznacza przebudowe dużo wiekszej przestrzeni miejskiej niż obejmują wizualizacjię bo na nich to ta działka jest ze 3 razy większa niż w rzeczywistości. Potrzebny jest jeden rzut z góry z wymiarami i wtedy można byłoby się odnieść do realiów. Teraz to tylko iluzja dla tłumu, Ten projekt zawłaszcza całą zieleń miejską wokół działki zamieniając ja w pokryty kostką plac defilad

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 22 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~alisterkabat 30 ponad rok temuocena: 94% 

   do - myślnik Ja jestem malkontent nie malkontentka :) A teraz ad rem: to projekt "na wabia", i obliczony na kolejne korekty. Co z tego wyjdzie - nikt teraz nie wie. Widziałem takich wiele w tej branży. Potem jeszcze się przytnie to i owo, żeby PUM był większy, bo liczy się kasa. A to miejsce to nie jest centrum miasta i powinno mieć inny charakter, co nie znaczy, że przaśny (blaszak) i wiejski.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 16 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~X 29 ponad rok temuocena: 56% 

   Nie wiem co o tym sądzić. Moze jeśli nasadzą dużo zieleni, a infrastruktura nie będzie kondensowała tłumów punktowo, to nie wyjdzie tak źle.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 9 7 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~bejbi 28 ponad rok temuocena: 79% 

   jakoś nie widzę P+R na wizualizacjach. zapomnieli o tym? bo nie wyobrażam sobie tysięcy tych aut parkujących w osiedlowych uliczkach....

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 11 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~P. 27 ponad rok temuocena: 100% 

   P+R od dawna był planowany pod ziemią, wzdłuż tunelu metra, w narożniku KEN-Wąwozowa. Tak przewiduje obowiązujący plan i nic się nie zmieniło. Gorzej jakby nie powstał. Wtedy za parę lat okazałoby się, że jest jednak niezbędny i trzeba by wtedy szukać innego miejsca. Powstałby pewnie wtedy taki betonowy bunkier jak na Stokłosach.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 7 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • Kabat 26 ponad rok temuocena: 71% 

   Macie wszyscy rację, ale co z tego wynika ? Ano wynika nieudolność, bezmyślność i brak wyobraźni włodarzy oraz projektantów. Zamieszkałem na Kabatach 25 lat temu - to była oaza spokoju, kultury i uporządkowanej komunikacji. Potem, z roku na rok było już tylko gorzej, każdy kolejny włodarz, to polityczny i mało pożyteczny idiota. Twierdzę, iż obecne Kabaty stały się nieuporządkowanym mrowiskiem (wiem, wiem - oksymoron), a teraz szykują nam Armagedon - na moje szczęście jestem Jaśnie Panem Emerytem, więc to mnie nie dotyka, lecz mimo wszystko OBCHODZI. I to by było na tyle...

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 17 7 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~chrabal 25 ponad rok temuocena: 55% 

   A proszę sobie wyobrazić jaką oazą spokoju były 30 lat temu - łąki i pola, na horyzoncie las .... a potem wybudowano bloki - wtedy Pan nie protestował, że się pogarsza.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 16 13 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~zwykły obserwator 24 ponad rok temuocena: 37% 

   Łabuszki dla samochodów już planuj - widać na pierwszej wizualizacji zwężenie do jednego i za 10m rozwężenie, hi, hi. Neurobiałki już skoczyły do gardeł WPI, tak cieszą się, że zniknie parking, zaraz sami zasłupkują się na maksa, zaszlabanują by tym łobuzom WPI dopiec, hi, hi.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 7 12 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~karot 23 ponad rok temuocena: 42% 

   Oszustwo bo projekt wizualizacji sięga dalej niż działki dewelopera na teren gdzia miał powstać parking. Jeżeli miasto zrezygnuje z tego parkingu w sytuacji w której zniknie parking Tesco to na Kabatach będzie tragedia

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 10 14 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Mój nick 22 ponad rok temuocena: 66% 

   Jaka tragedia? Jesteś WPI, że tak się martwisz? Brak parkingu to mniej samochodów. Niech “szlachta” z Konstancina i okolic przesiadzie się na autobusy

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 23 12 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~karot 21 ponad rok temuocena: 44% 

   Jestem WN i wiem, że projekt robi się na swojej działce a nie na sąsiednich a parking przy metrze jest potrzebny jak ci to nie pasuje to wyprowadź się do WPI tam nie ma żadnych parkingów to będziesz się dobrze czuł.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 8 10 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Mój nick 20 ponad rok temuocena: 72% 

   Parking przy metrze potrzebny? Dla kogo? Mieszkańcy Kabat do metra dojda pieszo lub podjada autobusem, a dla WPI jest autobus podmiejski. W czym problem? Jesteś WN, ale chyba nie mieszkasz na Kabatach skoro nie przeszkadzaja ci setki parkujacych WPI.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 21 8 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Jimmy 19 ponad rok temuocena: 100% 

   Dwa art wcześniej jest link do 2godz.dyskusji z projektantami. Jeśli jesteś tak zainteresowany tematem, to obejrzyj transmisję. Echo przedstawiło propozycję, która będzie analizowana przez miasto. P&R upychają w podziemiu, chcą również przebudowywać pętlę autobusową, aby poprawić komunikację pieszą.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 5 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Zarubiony 18 ponad rok temuocena: 50% 

   Mieszkańcy zachodniej strony Zaruby już szykują pochodnie ...

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 9 9 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~s 17 ponad rok temuocena: 33% 

   a jeszcze : dominanta bez cofnięcia od wąwozowej zdominuje agresywnie sąsiednią zabudowę po drugiej stronie, w rozwinięciu pierzei całej Wąwozowej będzie niezrozumiałym molochem dla którego lepszym miejscem byłby narożnik KEN

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 4 8 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~s 16 ponad rok temuocena: 33% 

   to nie miasto z pierzejami, to zabudowa w polu przy węźle komunikacyjnym, dla tych co lubią betonowy plac defilad, choć mieszkaniówka od wschodu w zieleni jest ok.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 3 6 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~mmm 15 ponad rok temuocena: 41% 

   Dla mnie bomba! Teraz tak się buduje na świecie. Ciekawy projetk

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 12 17 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~alisterkabat 14 ponad rok temuocena: 75% 

   Nie takie wizualizacje robiono na potrzeby marketingowe, a potem... Ogród, dobre sobie.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 12 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~myślnik 13 ponad rok temuocena: 53% 

   alister - ty to jesteś niezła malkontentka, ciągle wszystko źle i niedobrze

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 9 8 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~lisi_jar 12 ponad rok temuocena: 59% 

   Za mało budynków. Projekt zupełnie nie pasuje do obecnej zabudowy Kabat. Powinny być ciasne miejsca parkingowe, wszystkie prostopadle do maksymalnie dwóch, trzech wąskich i ślepych uliczek. Wszystko wykończone kostką bauma. Na uliczkach i chodnikach obowiązkowe spowalniacze. I zero ścieżek rowerowych, a jeśli już, to ze starych płyt.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 13 9 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~mmm 11 ponad rok temuocena: 63% 

   otóż to :) ale będą jęczeć wszyscy ci, których tak naprawdę skręca z zawiści, że tam nie zamieszkają, bo zapewne cena metra będzie wysoka..

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 5 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Max 10 ponad rok temuocena: 75% 

   I pachołki i wysokie krawężniki i głazy przy miejscach parkingowych i szlaban dla uprzywilejowanych i ścieżki rowerowe bez przejść dla pieszych.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 3 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Anna7575 9 ponad rok temuocena: 48% 

   Niestety, mi wizualizacja sie nie podoba. Protestowalismy przexiwko wielkiej galerii a tak naprawde mamy wielka galerie tylko w wielu mniejszych budynkach ktorych stylistyka w ogole nie wpasowuje sie w charakter Kabat.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 15 16 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~aster 8 ponad rok temuocena: 58% 

   Tak obecny blaszak wyglada lepiej!

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 7 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~rumcajs 7 ponad rok temuocena: 59% 

   Oby się udało zrealizować w przedstawionej formie.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 17 12 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Mieszkaniec43 6 ponad rok temuocena: 65% 

   Ciekawie to wygląda, obecny blaszak Tesco/Hit jest poniżej krytyki. Tym bardziej, że docelowo funkcje handlowe na Ursynowie przejmie pewnie centrum z Auchan, gdzie planują też ciekawą rozbudowę, która wygląda ekstra.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 17 9 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Andrzej Sz. 5 ponad rok temuocena: 63% 

   Lepsze coś takiego niż wielka galeria kabaty. Nie ma miejsca dla blaszaka giganta.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 19 11 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~marysia 4 ponad rok temuocena: 60% 

   Mi się bardzo podoba! Ładne budyneczki a przede wszystkim dużo zieleni. Oby wizualizacje pokryły się z rzeczywistością!!!! Chcemy mieć takiej fajne miejsce.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 18 12 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • Zły_porucznik 3 ponad rok temuocena: 63% 

   Zapowiedzi szumne, wizualizacje ładne - ale to tylko słowa, deklaracje i obrazki. Co z tego wyrośnie przekonamy się, gdy już wyrośnie. Żagiel Libeskinda na wizualizacjach też robił wrażenie, a okazało się, że elewację ma jak z lat 90`. No i oczywiście jest jeszcze jedna ważna kwestia - to jest gigantyczna inwestycja w czasach gigantycznej niepewności. Przecież to wszystko trzeba sprzedać, a tu może być różnie, bo i czasy też raczej umiarkowane. Obyśmy tylko nie mieli Fortepianu bis.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 15 9 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Alternatuwy 4 2 ponad rok temuocena: 50% 

   Po 50ciu latach rozwoju Ursynów wraca do swojej pierwotnej gunkcji peryferyjnej sypialni Warszawy.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 19 19 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~CzujnikBzdury 1 ponad rok temuocena: 61% 

   Jaki ta wypowiedź ma związek pod doniesieniem o inwestycji z częścią biurową, handlową i restauracyjną? Ja rozumiem, jest epoka fake news, ale trzeba kontrolować poziom bzdury w swoich wypowiedziach.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 20 13 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  Artykuł załadowany: 0.4614 sekundy
  REKLAMAA2 Spiżarnia Hrab 24.10.2022 - 23.12.2022